Každý má svého anděla

01.10.2018 12:44

Každý má svého anděla 

Anselm Grün 

Každý má svého anděla… ale jak to prakticky vypadá? Autor si dal tu práci, že vybral 24 biblických příběhů, ve kterých se andělé vyskytují, a zaměřil se na to, co andělé dělají. Ukazuje, že andělé nás provázejí v každé situaci: Kromě anděla strážce (Mt 18,20) je tady anděl, který slyší dětsky pláč (Hagar s Izmaelem na poušti); anděl, který zabraňuje oběti (Abrahám obětuje Izáka); anděl, který za nás bojuje (Michael); a mnoho dalších… Každý z těchto andělů je tady aby nás provázel a pomáhal nám v našich konkrétních životech. V každé kapitole knihy je nám představen 1 anděl, to jak působil v biblickém příběhu a to, jak se může projevit v našem životě. 

Ukázka z knihy: 

Anděl, který se dotýká a probouzí (1Král 19,5-8): Eliáš, snad největší ze starozákonních proroků, muž plný ohně, upadl do krize. V jednom velkém sporu zvítězí nad Baalovymi kněžími a dá je do jednoho usmrtit. Zdá se, že je na vrcholu své úspěšné cesty. Vtom se však proti němu pozdvihne královna Jezábel a usiluje mu o život. Tento bojovný člověk náhle dostane strach. Už nic nechce. Prchá do pouště, aby si zachránil holý život. Tam, v samotě, ho dohoní jeho vlastní agresivita. Obrací ji proti sobě samému… Má pocit, že veškeré jeho nasazení pro Boha bylo marné. Jediné východisko vidí ve smrti. Ulehne pod trnitý keř a usne. Tento ostnatý keř je symbolem lidského hříchu, kvůli němuž je země zarostlá hložím a bodláčím. Eliáš uléhá pod kručinkový keř a doznává, že je právě tak plný hříchu jako ctitelé Baalovi, proti nimž tak vášnivě bojoval. Rezignuje – zklamán sám sebou.“ Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: Vstaň a jez!”… (str. 70) 

 

Marie Zdráhalová