Tesař – příběh pro úspěch(ané)

01.05.2019 12:52

Kniha „Tesař“ může na první pohled podle obalu knihy působit jako příručka pro podnikatele. Píše se tam o nejlepších strategiích v podnikání a obchodu. Není tomu tak. Kdo si přečte příběh o podnikateli Michaelovi, který zkolabuje při ranním běhu, protože je příliš zaneprázdněný řízením své firmy a velmi stresovaný, a kterého pak zachrání tesař, pochopí, že rady, které tesař rozdává, se dají aplikovat na celý život, na jakoukoli pozici v zaměstnání, na jakoukoli životní roli. Jde o knihu, která srší pozitivismem a láskou. Jistě ne náhodou se tesař jmenuje J. Emanuel. Při čtení vnímáte, že tesař je jako Kristus. Kniha není velká, ale velmi dobře se čte a může proměňovat životy. 

Ukázka z předmluvy knihy: Při svých setkáních s řídícími pracovníky na celém světě často začínám otázkou: „Prosím, ať zvedou ruku ti, kteří se považují za vůdčí osobnost.“ Vždycky mě udivuje, že zvedne ruku sotva pětina přítomných. Jak je možné, že tito vedoucí pracovníci, kteří mají vedení druhých lidí přímo v popisu práce, se nepovažují za vůdčí osobnosti? Většina lidí včetně řídících pracovníků totiž má za to, že vůdcovství je dáno funkcí a postavením, které zastávají. Ti, kteří nezvednou ruku, se domnívají, že jejich funkce nejsou dost exkluzivní a jejich postavení není dost vysoké na to, aby se mohli označit za vůdčí osobnosti. Tito vedoucí pracovníci zřejmě neměli otce, jako byl ten můj. Můj otec byl admirál námořnictva a nositel vysokých státních vyznamenání a dal mi neocenitelná ponaučení o tom, jak vést lidi. Nikdy nezapomenu na to, jak mě v sedmé třídě zvolili předsedou třídy. Když jsem se celý pyšný vrátil ze školy, táta řekl: „Blahopřeji, Kene. Ale teď, když jsi předseda třídy, nikdy své postavení nevyužívej. Velcí vůdcové nejsou velcí proto, že mají moc, ale proto, že jim lidé důvěřují a váží si jich.“ To je také hlavní myšlenka Gordonovy úžasné nové knihy Tesař. Nabádám vás, abyste hlavní postavu knihy považovali za učitele a rádce. Naučí vás, že vůdcem je každá lidská bytost, která miluje, slouží a stará se. Jste-li obchodník nebo podnikatel, přestaňte se soustředit na „vítězství“, ať už to pro vás znamená cokoli, a začněte své podnikání vnímat jako lásku, službu a rozvíjení druhých lidí. Pokud to uděláte, budete úspěšní a vaše podnikání se bude rozvíjet tak, že předčí veškeré vaše představy.