Bagin Anton - Apoštolé slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava

Název

Apoštolé slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava

Autor

Bagin Anton

 

Vydání Česká katolická charita

Číslo kart. lístku

NL - 015

Zařazení

náboženská

 

Kniha podává přehled dějin naší vlasti od druhého do desátého století s důrazem na vznik prvních státních útvarů na našem území, pronikání křesťanství, záslužnou činnost slovanských učitelů sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje.