Boublík Vladimír - Boží lid

Název

Boží lid

Autor

Boublík Vladimír

 

Vydání Křesťanská akademie

Číslo kart. lístku

NL - 040

Zařazení

náboženská

 

Autor podává v knize výklad některých základních myšlenek nauky o církvi, vyjádřených v konstituci Lumen gentium. Zajímá se především o tajemný život církve a je si vědom toho, že tento pohled na církev bude snad mnohým čtenářům nový. Vyhýbá se – pokud je to možné – odborným rozborům a úvahám a pokusil se zapojit do nauky o církvi otázky, pro které hledá řešení každý člověk a které nacházejí svoji odpověď v tajemném životě církve.