Čala Antonín - Základy víry

Název

Základy víry

Autor

Čala Antonín

 

Vydání Matice Cyrilometodějská

Číslo kart. lístku

NL - 045

Zařazení

Náboženská

 

 

Ve víru a zmatcích nynější doby mnozí lidé hledají pravdu, pochybují a tápají. Všem těm chceme tímto pojednáním ukázat správný směr a smysl lidského života. Chceme jim podat stručně a výstižně základy křesťanské víry.