Kašparů Max - Naslouchat je víc než poslouchat

Název

Naslouchat je víc než poslouchat

Autor

Kašparů Max

 

Vydání Cesta

Číslo kart. lístku

RO - 007

Zařazení

rozhovory

 

Želivský premonstrát, pelhřimovský psychiatr, žirovnický divadelní ochotník, vysokoškolský učitel, spisovatel a světoběžný esperantista se tentokrát na chvíli zastavil, aby posbíral svá rozhlasová, časopisecká a novinová zamyšlení. Naprostou většinu z nich tvoří pořady „Jak to vidí…,“ které s ním vysílal Český rozhlas 2 – Praha. Menší část je sestavena z jiných mediální pramenů včetně článků z Týdeníku Rozhlas.