Kolektiv autorů - Youcat pro děti

Název

Youcat pro děti

Autor

Kolektiv autorů

 

Vydání KN

Číslo kart. lístku

DM - 207

Zařazení

děti do 8 let

 

Katolický katechismus pro děti a rodiče. Přehledný souhrn nauky o víře a morálce katolické církve přizpůsobený malým dětem.

Neúnavně se ptejte a mluvte spolu o své víře! Nemlčte, až na vás děti začnou dotírat svými otázkami, ale buďte silní a předávejte víru, stejně jako jste ji přijali vy od svých rodičů. Staňte se živým poutem, které z pokolení na pokolení umožňuje, aby bylo evangelium stále přítomné v našich rodinách, společenstvích i v církvi. Papež František