Le Fort Gertrud - Poslední na popravišti a jiné novely

Název

Poslední na popravišti a jiné novely

Autor

Le Fort Gertrud

 

Vydání Karmelitánské nakladatelství

Číslo kart. lístku

BD - 067

Zařazení

beletrie

 

Kniha novel a povídek jedné z nejznámnějších katolických spisovatelek 20. století. Gertruda von Le Fort (1876-1971) po dlouhých kontaktech s katolicismem konvertovala k němu protestantsky vychovaná a vždy svrchovaně křesťansky cítící i jednající spisovatelka před svým 50. rokem. Byla vyznamenána mnoha předními literárními oceněními a navržená i na Nobelovu cenu Setkala se i s Editou Steinovou a přijala od ní pojetí ženy jako strážkyně života. Vedle četných novel, esejů, přednášek, studií a románů se věnovala především žánru legendy, na vysoké úrovni a s velkou účinností.
 
Poslední na popravišti
Známá novela vypravuje o mučednické smrti šestnácti karmelitek z Compiegne, které byly za dnů francouzské revoluce popraveny gilotinou. Stěžejním tématem je zde problém lidského strachu. Mučednictví karmelitánek není projevem jejich hrdinství, nýbrž Boží síly, která tyto ženy přivedla k odvaze vydat Boží lásce svědectví mučednickou smrtí.