Press František - Maria... dodatek 2

Název

Maria... dodatek 2

Autor

Press František

 

Vydání MANA

Číslo kart. lístku

NL - 227

Zařazení

Náboženská

 

Místo zjevení 
je ukryto v lesích na hoře Zvir. Je tam překrásná a trochu divoká příroda – daleko od hluku světa, mezi vrcholky hor je snadné povznášet duši k Bohu. 
Litmanová mi přinesla také jeden objev – je to něco, co bych nazval „duch východu“. Toto místo je řeckokatolickou farností a jejich liturgie je prostě strhující. Zpěvy, které doprovází po celou dobu mši sv. jsou velmi pěkné. Prožít tam mši sv. ve východním obřadu je pro mě vždy veliký zážitek. Celý obřad je orientován více na srdce člověka a promlouvá vysokou intenzitou. 
Také byl pro mě úžasný zážitek tzv. Akatist – chvalozpěv Panně Marii. Když jsem ho poprvé slyšel, byl jsem uchvácen. 
Další pro mě velký objev jsou ikony. Pár jsem jich tam viděl a v izbičce přímo nad lavečkou je také jedna. Tyto „nakreslené modlitby“ mě mnoho daly. Ikony jsou velký poklad, který se na západě možná trochu opomíjí. 
Všechny tyto věci mě velice ovlivnily. V Litmanové jsem pochopil mnoho z naší (i Slovanské) historie i tohoto „ducha východu“, a to více srdcem než rozumem. 
Potkal jsem tam také občas ukrajinské kněze (Ukrajina odtud není daleko), kteří na mě zapůsobili silou své víry. 
Je možné, že by Litmanová mohla pomoci ke sblížení východu se západem, pravoslavných s katolíky.