Thalhammer Dominik - Nad růžencem

Název

Nad růžencem

Autor

Thalhammer Dominik

 

Vydání Matice Cyrilometodějská

Číslo kart. lístku

NL - 269

Zařazení

náboženská

 

Životodárné hlubiny této modlitby se otevírají tomu, kdo o těchto tajemstvích rozjímá. Růžencová tajemství ukrývají základní pravdy křesťanské víry a tím i zdroje křesťanského života a křesťanské lásky.