Tralwin Didier - Svatý farář z Arsu

Název

Svatý farář z Arsu

Autor

Tralwin Didier

 

Vydání Regina Invicta

Číslo kart. lístku

BD - 292

Zařazení

beletrie

 

Životopis sv. Jana Marii Vianneye (1786–1859), jenž se svými heroickými skutky obětoval pro spásu duší. Vianney je živým příkladem lásky k Bohu i bližnímu, svědkem velikosti kněžského povolání, víry a pokory. Patron kněží celého světa je stále živým důkazem, že úspěch apoštolátu je obrazem míry následování Krista, nikoli snahy líbit se tomuto světu.